Zolota Sloboda, het Gouden Dorp

De eerste keer dat ik Zolota Sloboda bezocht was in 2005. Een van de vele dorpen in Oekraïne. Een van de vele dorpen die leeg lopen. De onverharde wegen zorgen dat je geen haast hebt. Tijd lijkt hier te hebben stil gestaan, net als het onderhoud aan veel dingen.

Zolota Sloboda had zijn naam mee, vertaald betekent het "Gouden Dorp" , het was ooit onderdeel van Kozova in beter tijden. Maar van deze tijden is weinig meer over. De eerste uittocht vond plaats aan het einde van de laatste Wereldoorlog. De Russen hadden de bezetting van de Duitsers overgenomen en met de verse herinnering van de Holodomor (1932-1933) kozen veel inwoners eieren voor hun geld. Zij trokken met paard en wagen weg, ver weg, naar Canada.

Met het vallen van muren in Europa kwam de nieuwe realiteit. Was tijdens de bezetting door de Sovjet Unie geld het probleem niet, maar lege winkels het uitgeven van dit geld eenvoudig weg niet toe liet, lagen nu dezelfde winkels vol met voedsel en luxe artikelen uit het Westen. Helaas slechts voor een zeer kleine groep inwoners. Vlees in Oekraïne kost net zoveel als in Nederland, het inkomen is gemiddeld lager dan €370,= per maand.

En dus ontstond een nieuwe leegloop, jongeren trokken massaal naar de steden of het buitenland om een baan te vinden. Slechts ouderen en ouders met kinderen bleven achter, vaak gescheiden omdat een van de ouders elders  (slecht betaald) werk vond.

Het huidige Zolota Sloboda kent nog maar een paar honderd inwoners. Werk is er niet en de armoe is groot. Kleine voor ons vanzelfsprekende artikelen zijn niet verkrijgbaar, simpelweg omdat  de financiën er niet voor aanwezig zijn.

Wat vragen wij?